Chór „Cantate Deo”

Chór przy parafii pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie, po wielu latach przerwy, powstał na nowo z inicjatywy ks. proboszcza Janusza Wojtyli. Do współpracy zaprosił on Włodzimierza Krawczyńskiego, dyrygenta chóru archikatedralnego „Basilica Cantans”.

Pierwsza próba chóru odbyła się 22 marca 2012 roku. Początkowo było nas niewielu, ale z każdym spotkaniem dołączały nowe osoby.

Niektórzy z nas posiadają przygotowanie muzyczne. Jednak przede wszystkim jesteśmy zwykłymi miłośnikami śpiewu, których łączy pragnienie wspólnej modlitwy śpiewem i chęć doskonalenia swojego warsztatu wokalnego.

„Gdzie słyszysz śpiew tam wstąp,
Tam ludzie dobre serca mają.
Bo ludzie źli, ach wierzaj mi,
Ci nigdy nie śpiewają…”

Niech słowa te będą zachętą dla nas wszystkich, byśmy rozmodlonym sercem przeżywali każdą liturgię. Niech Dom Boży wypełniony będzie naszym wspólnym śpiewem. Może ktoś usłyszy ten śpiew i wstąpi…