Hej kolęda, kolęda…

6 stycznia 2014 roku w święto Objawienia Pańskiego, chór naszej parafii „CANTATE DEO” pod batutą pana dyrygenta Włodzimierza Krawczyńskiego wyjechał na swoje pierwsze tournee gościnne po ziemi pajęczańskiej w naszej diecezji.

Na zaproszenie ks. proboszcza Pawła Hadasia z parafii św. Marcina w Siemkowicach nasz chór uczestniczył w Eucharystii, uświetniając ją swym śpiewem. Po zakończeniu Mszy św. na prośbę ks. Pawła w kościele popłynęły jeszcze inne kolędy, które parafianie z Siemkowic przyjęli gromkimi oklaskami. Nasz śpiew i mini-koncert musiał się wszystkim podobać, skoro dostaliśmy już zaproszenie na oprawę muzyczną uroczystości odpustowej tej parafii w lipcu br.

Po pierwszych emocjach udaliśmy się do parafii Narodzenia Pańskiego w Pajęcznie, aby zgodnie z życzeniem ks. kan. Szymona Gołuchowskiego „kolędować” podczas Mszy św.o godz. 15. Tutaj również zaznaliśmy pięknej gościny. Ksiądz proboszcz Szymon ugościł wszystkich chórzystów, a było nas 35 osób – gorącym posiłkiem i pysznymi ciastami.

Podczas Eucharystii, w nowo budującej się świątyni, znów słychać było piękne kolędy, m.in. „Adeste fideles”, „Cicha noc”, „W Betlejem przy drodze”, „Tryumfy Króla Niebieskiego”. Stojąc na stopniach ołtarza, można było się przekonać o bardzo dobrej akustyce w nowej świątyni.

Po Mszy św. i tu byliśmy poproszeni o wykonanie jeszcze kilku kolęd. Oklaski były świadectwem tego, że nasz występ w Pajęcznie się spodobał.

– Jan Kreczko