Matce Bożej Leśniowskiej

4 października 2014 roku Cantate Deo zaśpiewało Matce Bożej Leśniowskiej. Stało się już tradycją, że po odbytej pielgrzymce jej uczestnicy spotykają się, by wspominać razem spędzone chwile. Tym razem było to jednodniowe spotkanie po pielgrzymce do Wilna na Jurze Częstochowskiej, między jurajskimi ostańcami. Po obejrzeniu i sesji zdjęciowej pod murami zamku w Ogrodzieńcu, nawiedziliśmy dwa lokalne sanktuaria diecezji sosnowieckiej.

W Podzamczu pokłoniliśmy się Matce Bożej Skałkowej, która odbiera tu cześć od 1818 roku. Kilkanaście kilometrów dalej w Pilicy nad Pilicą zwiedziliśmy klasztor ojców franciszkanów. W 2003 roku biskup sosnowiecki Adam Śmigielski ustanowił tu sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej, koronując obraz złotymi koronami papieskimi.Wystrój świątyni i otoczenie wszystkich nas zachwyciło, tak samo jak kolegiata pw. Świętych Janów –Chrzciciela i Ewangelisty z XIV wieku, którą mieliśmy okazję zwiedzić.

Po uroczystym obiedzie przemieściliśmy się do sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, które według podania jest 2 dni starsze od jasnogórskiego. Nasz ksiądz proboszcz Janusz Wojtyla odprawił Mszę Św. przed cudowną figurą uśmiechniętej Matki Bożej Rodzin, a chórzyści z Cantate Deo, którzy w pomniejszonym składzie pojechali na pielgrzymkę, uświetnili tę Eucharystię swoim pięknym wykonaniem poszczególnych pieśni. Na zakończenie Mszy Św. bazylikę wypełniła pieśń ”Królowo ziem polskich” – którą zaśpiewali chórzyści Cantate Deo pod batutą swojego dyrygenta Włodzimierza Krawczyńskiego.

Finał tego spotkania, to wspólna agapa w Świętej Puszczy w Olsztynie u podnóża Jasnogórskiego Giewontu.

– Jan Kreczko