Santa Maria

W dniu 31 maja 2015 roku w naszej parafii miał miejsce koncert „Sancta Maria” przygotowany przez chór parafialny Cantate Deo i Teatr Poezji i Muzyki. Koncert przygotował pan Włodzimierz Krawczyński, dyrygent chóru. W nastrój modlitwy i skupienia wprowadziły zebranych panie Małgorzata Kret i Bożena Danecka, które przybliżyły publiczności poszczególne utwory, genezę ich powstania, autorów tekstów i kompozytorów oraz przedstawiły wykonawców. Akompaniament dla pieśni chóralnych wykonał pan Czesław Lis, solistom akompaniował Włodzimierz Krawczyński.

W programie koncertu zaprezentowane zostały pieśni maryjne w wykonaniu chóru w układzie czterogłosowym i tak zabrzmiały:

 • Sancta Maria
  pieśń z Loreto
 • Królowo ziem polskich
  muz.: ks. L. Świerczek
  tekst: śpiewnik Siedlecki
 • Polski Królowo
  muz.: Feliks Nowowiejski
 • Witaj Gwiazdo morza
  tekst.: anonimowy hymn ku czci Maryi z VIII wieku, tł.: J. Birkenmajer
  muz.: D. Kusz OP
 • Czarna Madonna
  tekst i muzyka: Alicja Gołaszewska

Ponadto usłyszeć można było pieśni w wykonaniu solowym:

 • Litania do Matki Boga i ludzi
  s.m.: M. Debaisieux
  t.: ks. Stanisław Ziemiański SJ
  śpiew: Katarzyna Błoch
 • Prośba
  słowa: ks. Jan Twardowski
  komp.: Włodzimierz Krawczyński
  śpiew: Karolina Jałowiecka
 • Sancta Maria
  komp.: Pietro Mascagni, aria z opery „Cavalleria rusticana”
  śpiew: Marlena Juretko
 • Ave Maria
  komp. Włodzimierz Krawczyński
  śpiew: Marlena Juretko
 • Ave Maria
  t.m.: J. C. Gianda
  t. pol. ks. M. Mierzwa
  śpiew: Martyna Słomińska
  z towarzyszeniem chóru
  akompaniament: Włodzimierz Krawczyński, dyrygent: Czesław Lis
 • Ave Maria
  komp. Mieczysław Żukowski
  śpiew: Marlena Juretko, Martyna Słomińska
 • O szukaniu Matki Bożej
  słowa: ks. Jan Twardowski
  komp.: Włodzimierz Krawczyński
  śpiew: Jan Kreczko
  z towarzyszeniem chórku żeńskiego
 • Maryjo, polskich ziem królowo
  muz.: Adam Kowalski
  śpiew: Waldemar Stromczyński
  z własnym akompaniamentem gitarowym

Tradycją koncertów przygotowanych przez chór Cantate Deo jest wspólne wykonanie wraz z publicznością pieśni na zakończenie. Tym razem zaśpiewana została „Czarna Madonna”.

Ksiądz Proboszcz Janusz Wojtyla podziękował zebranym za obecność, czas wspólnej rozśpiewanej modlitwy oraz podkreślił, że koncert ten „spina niejako klamrą obchody jubileuszu 70- lecia powstania parafii św. App. Piotra i Pawła, gdyż w uroczystość Trójcy Świętej 68 lat temu przy istniejącej od 1944 roku kaplicy na Lisińcu została erygowana nowa parafia pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła.”