Spotkanie z kolędą

25 stycznia 2015 roku – spotkanie z kolędą w Parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Częstochowie.

 • „Uciekali”
  tekst: Agata i Maryna Miklaszewskie
  muzyka: Janusz Stokłosa
  śpiewa: Katarzyna Błoch (Cantate Deo)
  akompaniament: Włodzimierz Krawczyński

Chór żeński I Liceum Ogólnokształcącego im. Romualda Traugutta
dyrygent Anna Gołębiowska

 • „Gdy się Chrystus rodzi”
 • „Z narodzenia Pana”
 • „Kolęda dla nieobecnych”
  tekst: Szymon Mucha
  muzyka: Zbigniew Preisner
 • „Mizerna, cicha”
  tekst: Teofil Lenartowicz
  muzyka: Jakub Wrzeciono, Jan Gall

Męski Kwartet Wokalny „Dolces Pueris”

Grupa powstała w styczniu 2006 roku, a jej członkowie, jednocześnie chórzyści Męskiego Chóru Rzemieślniczego „Pochodnia”, to: Zbigniew Rogoziński – I tenor, Jarosław Łyczba – II tenor, Tadeusz Dudek – baryton i Marek Wojtal – bas. Kierownikiem artystycznym zespołu jest Jarosław Łyczba. Kwartet wykonuje utwory sakralne, ludowe i rozrywkowe. Zdobywa nagrody i wyróżnienia, między innymi w Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

 • „Chrystus Pan się narodził”
  tekst: Juliusz Słowacki
  muzyka: Kazimierz Wiłkomirski
  opracowanie: Jarosław Łyczba
 • „Dzień jeden w roku”
  tekst: Krzysztof Dzikowski
  muzyka: Seweryn Krajewski
  opracowanie: Jarosław Łyczba
  akompaniament: Marek Posturzyński

Schola dziecięca Skarby Maryi
dyrygent: ks. Łukasz Dybowski

Schola dziecięca Skarby Maryi działa przy parafii św. App. Piotra i Pawła w Częstochowie od 2012 roku. Śpiewa w niej obecnie 49 dziewczynek ze szkoły podstawowej. Opiekunem scholi jest ksiądz Łukasz Dybowski wspomagany przez Siostry Karmelitanki. Scholi akompaniują na gitarach: panowie Adam i Szymon Konstanciak oraz pani Marta Kozak. Schola animuje śpiew na mszy świętej dla dzieci w każdą niedzielę, aktywnie uczestniczy we wszystkich uroczystościach Roku Liturgicznego w parafii. Ma na swoim koncie osiągnięcia w konkurach wokalnych, wiele koncertów na terenie Polski, a także nagrała płytę z kolędami i pastorałkami.

 • „A wczora z wieczora”
  partia solowa – Natalia Gonera
 • „Skrzypi wóz”
  partia solowa – Klaudia Kilan
 • „Maleńki Jezu”
  partia solowa – Paulina i Martyna Juretko (schola) oraz Marlena Juretko (Cantate Deo)
 • „Północ już była”
  partia solowa – Marta Konstanciak i Paulina Juretko

Cantate Deo – chór parafii św. App. Piotra i Pawła w Częstochowie
dyrygent: Włodzimierz Krawczyński

Chór powstał wiosną 2012 roku z inicjatywy księdza proboszcza Janusza Wojtyli, który prowadzenie chóru powierzył panu Włodzimierzowi Krawczyńskiemu. W pracy wspomagali go członkowie chóru „Basilica Cantans” – Elżbieta Krawczyńska, Barbara Nalewajek i Jacek Juszczak .oraz organista naszej parafii – pan Czesław Lis. Dzięki pracy profesjonalistów od pierwszych prób chór przygotowywał utwory w układzie czterogłosowym. Chór aktywnie uczestniczy w życiu parafii, tworząc muzyczną oprawę kościelnych uroczystości; koncertuje również poza granicami parafii i miasta.

 • „Adeste Fideles”
  średniowieczny hymn katolicki na okres Bożego Narodzenia, słowa najprawdopodobniej wyszły spod pióra irlandzkiego artysty Francisa Johna Wade’a w XVIII w.
 • „Dziecina mała”
  opracowanie: ks. Chlondowski
 • „Noc pastuszków”
  opracowanie muzyczne i tłumaczenie tekstu francuskiej kolędy: ksiądz Jacek Kochański
  akompaniament: Czesław Lis
 • „Noc wigilijna”
  tekst: Halina Gołczowa
  muzyka: Irena Pfeiffer
  śpiewa: Marlena Juretko (Cantate Deo)
  akompaniament: Włodzimierz Krawczyński

Rzemieślniczy Chór Męski Pochodnia
dyrygent: Jarosław Łyczba

Chór Męski „POCHODNIA” jest jednym z najstarszych polskich chórów męskich. Powstał w Częstochowie w listopadzie 1930 roku. W swoim bogatym repertuarze chór „Pochodnia” zawarł utwory słynnych kompozytorów polskich i zagranicznych, pieśni ludowe, klasykę, muzykę współczesną oraz sakralną. Podczas swojej 80-cio letniej działalności Chór koncertował w wielu miastach Polski oraz 27 krajach świata .Chór uczestniczył w wielu konkursach i festiwalach zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Fonografia chóru : kaseta z utworami sakralnymi, trzy płyty CD : z muzyka poważną , rozrywkową oraz polskimi kolędami i pastorałkami, oraz płyta CD wydana przez Zarząd Główny PZChiO.

 • „Z narodzenia Pana”
  opracowanie: Tomasz Flasza
  polska kolęda pochwalna, znana dzięki ks. Michałowi Marcinowi Mioduszewskiemu z suplementu do Śpiewnika kościelnego z 1842 roku
 • „Nie było miejsca dla Ciebie”
  słowa: O. Mateusz Jeż T.J.
  muzyka: ks. Józef Łaś
  usłyszano ją po raz pierwszy w Nowym Sączu 2.II.1939 roku w Kaplicy Szkolnej i w sali Domu Sodalicyjnego im. Piotra Skargi w wykonaniu chóru gimnazjalnego z Mielca pod kierunkiem Stanisława Lachmana. Słowa tej kolędy autor O. Mateusz Jeż T.J. oparł na słowach Ewangelisty „Nie było miejsca w gospodzie” /Łuk.2,7/. Powstały w Krakowie około 1932 roku. W roku 1938 zinstrumentalizował je na chór O. Józef Łaś T.J.
 • „Hej w dzień narodzenia”
  opracownie: Tomasz Flasza
  Melodię zapisują kancjonały benedyktynek staniąteckich z 1754 i 1758 r. Wersja dziś śpiewana znajduje swoją dokumentację u Mioduszewskiego (Pastorałki i kolędy, 1843). Sam tekst notuje kancjonał staniątecki Boczkowskiego z 1707 r., rękopis BJ 3639 oraz kantyczka karmelitańska Chybińskiego w swej II części.

Basilica Cantans – Chór Archikatedry Częstochowskiej i Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
dyrygenci: Włodzimierz Krawczyński, Zygmunt Nitkiewicz

Chór powstał we wrześniu 1997roku z inicjatywy księdza prałata Mariana Dudy, ówczesnego proboszcza archikatedry, i pana dyrygenta Włodzimierza Krawczyńskiego. Zespół, obok utworów sakralnych, wykonuje również pieśni patriotyczne i ludowe. Występuje w kraju i za granicą, śpiewając między innymi w Paryżu, Lozannie czy Loreto i zdobywając nagrody w konkursach pieśni chóralnych .Uświetnia również swoimi występami uroczystości państwowe i kościelne na terenie Częstochowy, regionu i województwa.

 • „Puer natus in Bethlehem”
  muzyka: współczesny kompozytor węgierski Gabor Lisznyai
  tekst z XIII -tego wieku
 • „Samotna wigilia”
  tekst: Jan Farel
  muzyka: Romuald Twardowski
 • „Gore gwiazda Jezusowi”
 • „Niemowlątko w słomie”
  tekst: Elżbieta Szeptyńska
  muzyka: Maciej Małecki

Połączone chóry Cantate Deo i Basilica Cantans

 • „Syna swego Bóg zesłał”
 • „Tryumfy Króla Niebieskiego”
 • „Oj maluśki”
  Tekst pojawia się w XVIII-wiecznych rękopisach z klasztorów franciszkanek z Krakowa. Początkowy tekst niedrukowany liczy 6 strof. Tekst pastorałki znajduje się w rękopisie franciszkańskim Kolęda, czyli zbiór pieśni na Boże Narodzenie dla wygody i nabożeństwa Ich Mość P. P. Franciszkanek klasztoru św. Jędrzeja.
  śpiewa Jan Kreczko (Cantate Deo) z towarzyszeniem chórów Basilica Cantans, Cantate Deo i Scholi dziecięcej Skarby Maryi
  akompaniament: Zygmunt Nitkiewicz
  dyrygent: Włodzimierz Krawczyński
 • „Bóg się rodzi”
  w wykonaniu wszystkich uczestników „Spotkania z kolędą” i zgromadzonej publiczności
  akompaniament: Czesław Lis