Sympozjum

Chór Cantate Deo pod batutą Włodzimierza Krawczyńskiego w dniu 28 października 2017 roku zaprezentował kilka pieśni maryjnych podczas Sympozjum Naukowego, które odbyło się w auli przy Archikatedrze Częstochowskiej. Chór wykonał pieśni: Totus Tuus, Królowo Ziem Polskich i Polski Królowo. Chórowi akompaniował pan Czesław Lis.

Wyrażamy swą radość, że mogliśmy się włączyć w uroczystości jubileuszu 100-lecia Archikatedralnej Parafii Świętej Rodziny w Częstochowie.

Reportaż filmowy z sympozjum dostępny jest na stronie Niedziela TV.