W intencji muzyków kościelnych

Uroczysta Eucharystia w ramach Święta Muzyki Kościelnej odbyła się w czwartek, 20 listopada 2014 r. przed Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze.

Mszy św. w intencji artystów i twórców kościelnych przewodniczył ks. Kazimierz Szymonik, dyrygent i dyrektor artystyczny Chóru Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Podczas Eucharystii modlono się również za zmarłych, którzy służyli w liturgii poprzez muzykę mi.n. za: śp. Krzysztofa Pośpiecha, śp. Eugeniusza Brańkę, śp. Antoniego Szyniewicza, śp. Józefa Siedlika oraz śp. Alicję Gołaszewską.

Wiernych powitał o. Nikodem Kilnar, krajowy duszpasterz muzyków kościelnych, słowami: „W tych szczególnych dniach, w których czcimy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej, pragniemy ogarniać naszą serdeczna modlitwą przed tronem Jasnogórskiej Królowej wszystkich muzyków kościelnych: organistów, dyrygentów, chórzystów, schole liturgiczne, kantorów, zespoły wokalno-instrumentalne. Chcemy dziękować Panu Bogu za ich posługę, za ich oddanie się Chrystusowi, że poprzez śpiew i ich muzykę kościelną wznoszą nasze serca ku Bogu, który jest źródłem wszelkiego piękna, który jest naszym Odkupicielem i Panem, z którym wiążemy nasze życie”.

„Postarajmy się dzisiaj w naszej modlitwie dotrzeć jak najgłębiej do istoty piękna, która prowadzi do Boga, bo w tożsamości muzyki kościelnej leży jej sakramentalność, a sakrament to jest zewnętrzny znak tajemniczej Bożej rzeczywistości, i muzyka jest także widzialnym i namacalnym znakiem obecności Boga Jezusa Chrystusa – mówił podczas homilii ks. Kazimierz Szymonik – Człowiek zdobyty urokiem Bożej obecności sakramentalnej modli się śpiewając i śpiewa modląc się. Benedykt XVI mówi, że dźwięki muzyki podnoszą nas do innego świata, wprowadzają harmonię do naszego wnętrza, zaznawszy dzięki temu pokoju możemy popatrzeć, jakby z góry, na tajemnicze sprawy, które człowiek stara się rozszyfrować, które światło wiary pomaga nam lepiej zrozumieć. Muzyka ma nas prowadzić do modlitwy, skłania nas do podążania myślą ku Bogu, by w Nim znaleźć uzasadnienie naszej nadziei i wsparcie w trudnościach życia”.

„Muzyka jest językiem, jest formą przekazu – podkreślił kapłan – Kiedy szukamy dźwięku dla słowa, to po to, żeby pogłębić jego sens o całą przestrzeń tajemnicy, bo bez słów, dociera do tego, co jest najświętsze, najwyższe, najpiękniejsze, jest kluczem do otwierania skarbu objawienia. Nie jest sztuką dla siebie, ale ratuje duchowy wymiar człowieka i muzyka sakralna powstaje jako charyzmat, jako dar Ducha Świętego”.

Oprawę muzyczną liturgii przygotowały chóry częstochowskie:

  • Cantate Deo z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła, dyr. Włodzimierz Krawczyński
  • Schola Cantorum z Parafii pw. NMP Królowej Polski, dyr. Iwona Czarny
  • Chór Dwie Korony z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego, dyr. Maria Kłoś
  • Schola Liturgiczna Domine Jesu parafii św. Józefa we Wręczycy Wielkiej, dyr. ks. Mateusz Ociepka
  • Chór parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Złotym Potoku, dyr. Danuta Leszczyńska.

– o. Stanisław Tomoń, BPJG/ es