XXXI Światowe Dni Młodzieży

W dniach 20-25 lipca 2016 roku w ramach Światowych Dni Młodzieży miały miejsce tzw. dni w diecezjach. Był to czas, podczas którego, młodzi z całego świata przebywali w całym kraju, w wielu parafiach i wielu rodzinach. Poznawali nasz kraj, kulturę, język i przede wszystkim wspólnie się modlili. Po tak spędzonym tygodniu, ubogaceni duchowo, wyjechali na spotkanie z Ojcem Świętym Franciszkiem do Krakowa, by uczestniczyć w głównych uroczystościach.

W niedzielę 24 lipca w naszej parafii odprawiona została Msza św., w której uczestniczyła zaproszona przez lisinieckie rodziny młodzież z wielu państw. Gościliśmy młodych z Brazylii, Niemiec, Maurtyniki, Francji, Kolumbii, Gwatemali. Msza św. koncelebrowana była przez naszych duszpasterzy (ks. Proboszcza i ks. Adama) oraz duszpasterzy, którzy przyjechali z młodzieżą. Kościół rozbrzmiewał wielością języków, bo liturgia słowa odbyła się w językach narodowych gości, kazanie mieliśmy po polsku i francusku, liturgia eucharystyczna niemal cała odprawiona została w języku łacińskim. Śpiew animował nasz chór Cantate Deo (głównie po łacinie) oraz schola naszych gości (po francusku).

A po zakończonej Mszy św. pozostaliśmy jeszcze chwilę, by razem wielbić Boga pieśnią. Zabrzmiały „Barka” i „Abba Ojcze”. Następnie wszyscy obecni na Mszy św., kto tylko miał ochotę, ustawiliśmy się do pamiątkowej fotografii. Ale i wówczas śpiew nie ustawał, bo przez cały czas młodzi grali, klaskali, śpiewali i tańczyli.

Radośni naszym wspólnym spotkaniem rozeszliśmy się do domów, by wkrótce uczestniczyć w dalszych uroczystościach Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze i w Krakowie.